Carnet de Chants


Tamarii volontaire

Tamarii volontaire

Matou teie tamarii volontaire
O ta ite tau maineï
Te farii nei mato'u ite tuve | (bis)
No to mato'u hau ne tua |

Teie mainei to nau Tamarii
O ta ite tau maineï
Té hia rua Tona tava Raa
Té Vahi o te rupe